Літературний проект

Портфоліо з теми

«Патріотичні мотиви творів Т.Шевченка «Думка» та «Іван Підкова»

Розділ
Опис
1
Предмет
Українська література
2
Назва навчальної теми (за програмою)

Т.Шевченко «Думка» («Тече вода в синє море…»), «Іван Підкова»
3
Кількість годин
3 години
4
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів (відповідно до програми)
Учень/учениця:
знає і розповідає основні відомості про життя Т. Шевченка в Санкт-Петербурзі;
знає зміст творів, виразно й осмислено читає їх;
уміє визначати провідний мотив вірша «Думка», пояснювати роль художніх засобів;
розкриває історичну основу поеми «Іван Підкова», риси й поведінку козацьких ватажків, їхні стосунки з підлеглими;
пояснює особливості художніх засобіву зображенні штормового моря, бою.
Вивчає напам'ять: вірш «Думка».
Усвідомлення того, що героїзм і мужність – ознаки лицарських чеснот українських козаків, заповідані як духовний спадок нащадкам. Осмислення духовного зв'язку з історичним минулим рідного народу.
5
Основні та другорядні навчальні предмети
Міжпредметні зв’язки: історія, фольклор (народні пісні)
6
Вік учнів, клас
12 років, 6 клас
7
Стислий опис проекту (етапи вивчення теми відповідно до кількості навчальних годин та програми)
Навчальний проект з теми «Патріотичні мотиви творів Т.Шевченка «Думка» та «Іван Підкова»для 6 класу за програмою української літератури 2013 року. Учні знайомляться з періодом життя Т.Шевченка в Санкт-Петербурзі, його творами, опрацьовують ідейно-художній зміст творів, визначають його тему та ідею, характеризують образи; розкривають патріотизм творів. Визначають історичну основу поеми «Іван Підкова». Висловлюють своє ставлення до подій творів, оцінюють  поведінку героїв. Розмірковують над тим, що героїзм і мужність – ознаки лицарських чеснот українських козаків, заповідані як духовний спадок нащадкам.
8
План вивчення теми (теми уроків)
Теми уроків (3)
1.  Т. Шевченко. «Думка». Відомості про перебування поета в Санкт-Петербурзі.
2.  Історична основа поеми «Іван Підкова». Патріотичні мотиви, героїчний пафос твору, зображення в ньому історичного минулого.
3. Художні особливості твору. Специфіка ліричних і ліро-епічних творів.


9
Ключове  запитання

-          Чи впливають події в країні на осмислення людиною свого місця в житті?


Тематичні  запитання

-          Як людина повинна ставитися до подій в країні?
-          Чи може людина знаходитись осторонь подій?
-         Чи болять людині поразки народу у визвольних змаганнях?
-         Що таке патріотизм? (любов до Батьківщини)
-         Розкрийте ставлення патріота до свого народу. (Патріот живе у єдності зі своїм народом, він живе своїм народом, адже життя народу стає його життям).Змістові  запитання

-         Який період життя народу відображено у творах Т. Шевченка «Думка» та «Іван Підкова»?
-         Що шукає козак?
-         Як зрозуміти значення слова  доля?
-         Поясніть рядок з поезії: «Пішов козак світ за очі».
-         Яке життя пророкує думка козакові на чужині?
-         Яку долю хотів зустріти козак?
-         Як зрозуміти останні рядки твору?
-         Чому для нас рідний край – наймиліший?
-         За яких обставин людина покидає рідний край?
-         Від чого залежить те, про що думає людина?
-         Визначіть тему і основну думку вірша.
-         До якого періоду творчості належить твір «Іван Підкова»?
-         Зі скількох частин складається твір «Іван Підкова»?
-         Що ви знаєте про Івана Підкову?
-         Про яку бувальщину згадується у творі?
-         Що свідчить про велику кількість козацьких могил?
-         Про яке цікаве минуле розповів дід онуку?
-         Яке значення у творі має опис бурхливого моря? Усно опишіть його.
-         Як козаки поставилися до морської негоди?
-         Як це характеризує козаків?
-         З чим звернувся отаман до козаків? (Зачитати).
-         Чи підтримали запорожці свого ватажка?
-         Якою людиною був Іван Підкова?
-         Яке значення має образ Івана Підкови для нас, сучасників?
-         Чи можна назвати його патріотом?
-         Чим поема актуальна сьогодні?
-         Яка головна думка твору?
          

10
Діяльність учнів та вчителя

Перший тиждень.
На першому уроці оголошую тему проекту «Патріотичні мотиви творів Т.Шевченка «Думка» та «Іван Підкова». Демонструю презентацію з даної теми, проводжу анкетування,  а також роздаю пам'ятки «Метод проектів» для опрацювання учнями та їх батьками вдома. Даю завдання прочитати  відомості з підручника та інших джерел про Тараса Шевченка, твір «Іван Підкова», вивчити напам'ять вірш «Думка».  В позаурочний час аналізую заповнені анкети, на основі яких об’єдную учнів у групи за рівнем обізнаності з теми.
На другому уроці  роздаю завдання для кожної групи, пояснюю інструкцію "Як працювати в групі". Перевіряю обізнаність учнів з теми, пропоную список літератури, яка допоможе учням підготувати завдання.
Другий тиждень.
На третьому уроці перевіряю, як учні працюють над запропонованими завданнями ( читають текст, вчать вірші, збирають інформацію, аналізують та узагальнюють).В позаурочний час контролюю їхню роботу, проводячи консультації.
На четвертому уроці обговорюємо, у якій формі учні будуть звітувати про виконану роботу. Також знайомлю дітей з критеріями оцінювання їхньої роботи ( презентації, роботи в групі).
Третій тиждень.
До п’ятого уроку учні упорядковують матеріал, розподіляють ролі для представлення та захисту проекту.
На останньому уроці  учні представляють результати своєї діяльності: презентації, схеми, малюнки, твори.

10
Результат роботи (вид)

11
Список літератури
1. О. Бабишкін. Шевченкова слава. – К., 1989
2. В. Смілявська. Святим огненним словом. – К., 1990 
3. Степанишин Б. І. Викладання української літератури в школі.
 4. Дудіна Т.К., Панченков А.О. Українська література, 6 клас – К.: «А.С.К.», 2006
5.Коваленко Л.Т. Українська література, 6 клас – Освіта, 2014


12
Оцінювання роботи (проекту)
З метою визначення обізнаності учнів з теми «Патріотичні мотиви творів Т.Шевченка «Думка» та «Іван Підкова» пропоную виконати тестові завдання та заповнити
З-Х-Д- схему. Впродовж роботи над проектом проводжу консультації з тих питань, які не зрозумілі учням. На останньому уроці учні презентують свою роботу. З метою вивчення рівня засвоєння знань пропоную учням тестові завдання та заповнення З-Х-Д- схеми. Оголошую результати проекту.


Комментариев нет:

Отправить комментарий