Звіт директора

Звіт  директора
Смолінського навчально-виховного об’єднання
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія
– позашкільний навчальний заклад»
 про свою діяльність
 за 2015 рік





Петрова Н. М.

     
Відповідно ст.39 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.11 Закону України «Про позашкільну освіту», на виконання наказу Міністерства освіти і науки від 28.01.05 р. №55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та від 23.05.2005 року № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», листа Міністерства освіти і науки України від 20.04.2005 № 1/9-189 та листів управління освіти й науки облдержадміністрації від 09.02.2005 №12-46/7, від 04.05.2005 р. № 12-187/10  я  звітую  про свою роботу за 2014-2015 навчальний рік.
       З квітня 2015 року я виконувала обов'язки директора, а з вересня займаю посаду директора Смолінського НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія-позашкільний навчальний заклад».
     У своїй роботі я, як директор НВО,  керуюся  Конституцією і законами України, указами Президента, рішеннями Уряду України, органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Посадовою інструкцією), трудовим договором, дотримуюся Конвенції про права дитини.
       У навчальному закладі у 2015 році працює 107 працівників, з них 62 педагогічні працівники.
 У школі працює  48  вчителів
Основного складу – 48 осіб;
Вчитель – методист – 2 особи;
Старший вчитель – 18 особа;
Відмінник освіти України – 4 особи;
Вчитель вищої категорії – 21 особа;
Вчитель І категорії – 19 осіб;
Вчитель ІІ категорії – 4 особи;
Спеціаліст – 5 осіб;
Для забезпечення навчальної діяльності в школі обладнано:
-         49 навчальних кабінетів;
-         27 (11 поч. лан. Та 16 старшої) класних кімнат;
-         2 комп’ютерні класи;
-         Спортивний зал;
-         Спортивний майданчик;
-         Гімнастичний зал;
-         2 ігрові кімнати;
-         Музичний зал;
-         Мультимедійний клас;
-         2 бібліотеки:
книжковий фонд -  38704 екз.
фонд підручників –  25662 екз.
            - початкова школа-  5450 екз
                      - загальна школа –  20212 екз.
           Навчально-методична література –  85 екз.
            Художня література – 12957 екз.
У школі (старша ланка)працює 2 гуртки, зокрема:
1.     Гурток з баскетболу – керівник Тимошенко В.В.
2.     Гурток з футболу – керівник Угрімов А.Ю.

Загальна характеристика території –  6,1 га
Навчальні – 4923,6  кв.м
Спортзал – 800 кв.м
Гімнастичний зал – 60,5 кв.м
Майстерня – 600 кв.м
Майданчик –  2,4 га
Бібліотека –  99.3 кв.м
Медичний кабінет – 36 кв.м
Шкільна їдальня   -   667 кв.м
Книгосховище – 75,6 кв.м

Школа працює в І зміну, початок  занять о 8.00, закінчення 7 уроку о 14.20
Тривалість уроків: 1 клас – 35 хвилин.
   2-4 класи – 40 хвилин;
             5 – 11 класи – 45 хвилин.


         До основних напрямків моєї діяльності як директора відносяться:
 Організація освітньої навчально-виховної роботи школи.
         Щороку, в березні, починається робота по виявленню дітей 5-річного віку, які не відвідують дитячого садка. Відповідно до наказу  «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади» всі робітники  та педагогічний колектив школи обійшли будинки нашого мікрорайону, виявляючи  дітей шкільного віку. Бібліотекар (відповідальна за складання списків) склала списки майбутніх першокласників. Цього року  в перший клас пішли 84  учні. 2014 року на початок вересня в школі навчалося 621 учкнь, на сьогоднішній день – 631 учень.
                      За І семестр 2015-2016 н.р. показники якості знань такі: високий рівень – 4%, достатній – 40% , середній – 46%, початковий – 10% .  Якість знань учнів у І семестрі 2015-2016 навчального року на 2% вища, ніж в минулому навчальному році. Як бачимо, якість знань учнів з кожним роком зростає, але успішність учнів бажає бути кращою. Тому педагогам у своїй діяльності слід використовувати особистісно-зорієнтований підхід до навчально-виховного процесу.
              Згідно з річним планом роботи школи на 2015-2016 навчальний рік педагогічний колектив працював над  реалізацією  проблеми: «Створення психолого-педагогічних умов для інтенсифікації навчально-виховного процесу, формування життєвої активності, поглиблення культуротворчої спрямованості діяльності закладу», підтема: «Удосконалення навчально-виховного процесу на основі впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчої особистості учасників педагогічного процесу»
     З метою вирішення даної проблеми з початку навчального року було  проведено 4 засідання методичної ради за темами:
    І засідання
1) Організація методичної роботи в школі. Реалізація проблемних питань, визначених річним планом. Організація роботи над науково- методичною проблемою.
2) Затвердження річного плану роботи методичної ради.
3) Підготовка учнів до участі в шкільному етапі предметних олімпіад.
4) Результати участі учнів у зовнішньому незалежному оцінюванні.
ІІ засідання
1) Підсумки проходження курсової підготовки учителями за 2014-2015 н.р.
2) Роль домашнього завдання у навчально- виховному процесі.
3) Підготовка учнів до участі в районному етапі олімпіад, результати шкільного етапу предметних олімпіад.
ІІІ засідання
1) Перспективність і наступність у роботі початкової і середньої школи.
2) Підсумки участі учнів у  Всеукраїнських предметних олімпіадах.
ІV засідання
1) Про виконання навчальних планів і програм.
2) Аналіз рівня навчальних досягнень учнів
        Протягом навчального року працює 8 методичних об’єднань педагогів,
 робота яких  підпорядкована вирішенню проблемних питань школи.
       На засіданнях (4 за рік)  здійснюється обмін думками  і досвідом  по впровадженню інноваційних технологій, обговорюються відвідані уроки та заходи  колег, проводиться знайомство з новинками фахової літератури, періодичних видань, заслуховуються виступи  про навчання на курсах підвищення кваліфікації.
      Значна увага МО була зосереджена  на підготовці та проведенні районних семінарів- практикумів. На базі НВО успішно пройшов  семінар-практикум з інформатики, планується проведення семінару для психологів та класних керівників району.
      Помітним явищем у діяльності закладу на сьогоднішній день є використання вчителями інформаційних технологій; вони беруть участь в інтернет-конференціях з різних методичних питань, вебінарах, веб-квестах, конкурсах, впроваджують у своїй діяльності мультимедійні засоби. Учасниками таких заходів були такі педагоги:  Петрова Н.М., Мішаткіна С.Є., Прадіденко Л.Р., Вершкова О.В., Бурла О.В., Подопригора С.П., Гетманець В.О., Подиряко О.А., Ковальова Л.В., Лукаш Н.А., Курбатова В.В.,  Діхтяренко Л.В., Бічаніна С.О., Присяжнюк Т.В., Мелішкевич Л.Б., Суховерхова Г.А., Маджар В.Д., Гульченко Н.Л., Бондар К.В., Козубенко В.М., Бельш О.А. та Пархомовська С.В.    
      Предметні шкільні олімпіади пройшли на належному рівні, всього брало участь 235 учнів. У районних олімпіадах  взяли участь 35 учнів школи з різних предметів. Результати (19 призових місць районного етапу, 1 (поки що) призове місце по області ):
                                Українська мова і література
        ІІ місце Мерзлікіна Катерина , 9 кл. (Перехрестна О.П.),
      ІІІ місце Гетманець Олександра, 8 кл. (Бічаніна С.О.), Васильєв Олександр, 10 кл. (Бурдейна Л.І.).
                              Математика –
      ІІ місце Федоренко Лілія 6 кл., Єпанча Єлизавета 6 кл.      (Суховерхова Г.А.);
      Васильєв Олександр 10 кл. (Мелішкевич Л.Б.)
                             Хімія
І місце Мерзлікіна Катерина 9 кл. (Прадіденко Л.Р.).
                          Фізика
ІІІ місце Мерзлікіна Катерина 9 кл. (Гульченко Н.Л.).
                           Біологія
 І місце Гетманець Олександра 8 кл.;
 ІІІ місце Васильєв Олександр 10 кл. (Мішаткіна С.Є.).
                          Географія
І місце Скаскевич Юлія 9 кл. (Ткаченко Я.О.).
                               Німецька мова -
            І місце Бербет Марія 8 кл. (Шаповалова О.В.)
            ІІ місце Колесникова Анна 9 кл. (Шаповалова О.В.).
                          Англійська мова -
             І місце Бондар Данило 9 кл. (Гладун Н.Ф.);
             ІІ місце Шевченко Олександр 8 кл.(Шаповалова О.В.);
             ІІ місце Холод Анастасія 10 кл. (Білоусова  О.С.)
                          Російська мова і література -
            І місце Скаскевич Юлія 9 кл. (Подопригора  С.П.).
                          Трудове навчання -
            І місце Барсукова Анна 10 кл. (Вершкова О.В.)
                          Інформаційні технології
               І місце Шульгін Ігор 10 кл. (Мелішкевич Г.Б.)
                      Розпочався  ІІІ етап (обласний) Всеукраїнських учнівських олімпіад. Відбулася олімпіада з хімії, в якій ІІ  місце зайняла Мерзлікіна Катерина 9 кл. (Прадіденко Л.Р.).
      Немаловажну роль у житті дитини та школи відіграє спорт. Тому маємо добрі результати: 13 призових місць в районних змаганнях (футбол, теніс, стрітбол, волейбол, баскетбол…). 
     Крім олімпіад учні взяли участь у конкурсах.
         У Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г. Шевченка (другий етап ) призове місце – ІІ зайняла учениця 9-А класу Скаскевич Юлія (вчитель Петрова Н.М.)  Конкурс ім.П.Яцика (П етап ) – І місце Бараннік Ірина, 5-А клас (Перехресна О.П.).   
        Учні закладу щорічно беруть активну участь в інтерактивних Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах,  іграх з навчальних предметів. Результати за 2015 рік:
  Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» - брали участь 58 учнів 3-6 класів, з них 25 – з  добрим результатом.
   Всеукраїнський природничий конкурс «Колосок-осінній-2015»- 23 учасники, з них двоє учнів отримали сертифікат «Золотий колосок»
   Міжнародна природознавча гра «Геліантус-2015», є дипломи І і ІІІ ступенів.
   Конкурс з фізики «Левеня» - 17 учасників, є добрі результати.
  Всеукраїнська гра з української мови «Соняшник» - 52 учасники, є добрі результати.
  Конкурс з англійської мови «Пазл» - учні мають добрі результати.
                Ефективним засобом удосконалення професійної майстерності, підвищення творчої активності педколективом нашої школи  є педагогічна рада. Директор, відповідно посадової інструкції, керує педагогічною радою. Під моїм керівництвом проведено 6 педагогічних рад:
1.     Про погодження матеріалів ДПА (№ 10 від 30.04.15 р.)
2.     Про закінчення занять. Перевід учнів до наступних класів та нагородження Похвальними грамотами (№ 11 віл 21.05.2015 р.)
3.     Про випуск учнів та підсумки роботи (№ 12 від 10.06.15 р.)
4.     Про затвердження річного плану та організацію перевірки стану викладання предметів ( № 13 ВІД 31.08.2015 Р.)
5.     Про творче використання прогресивних технологій навчання (№ 14 від 10.11.2015 р.)
6.     Про стимулювання позитивного ставлення до навчання, створення умов для мотивації навчання (№ 15 від 30.12.2015 р.).
     Під час підготовки і проведення педагогічних рад намагаюся відійти від формалізму у роботі, змінити стандартний підхід до проведення засідань педрад, використовуючи інноваційні технології. Всі проведені педагогічні ради досліджували і розв’язували  наболілі питання шкільного життя, націлювали педколектив на піднесення якості й ефективності навчально-виховного процесу, стимулювали розвиток творчого потенціалу педколективу, ріст професійної майстерності вчителів.
         25 березня минулого 2015 року відбулося засідання атестаційної комісії НВО.  
У 2015 році атестовано 10 педпрацівників:
Присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії» - 1
Присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії» - 1
Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» ,звання «Старший учитель» -4
Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії» - 3
Присвоєно звання «Старший учитель» - 1
           Атестація педагогічних працівників 2015/2016 навчального року проводиться згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України та планом заходів з проведення атестації вчителів школи. Атестаційна комісія  вивчає роботу  педпрацівників, що атестуються.
        Для забезпечення належної організації гарячого харчування впроваджено 2 великі перерви по 20 хвилин.
Гарячим харчуванням охоплено 100% учнів початкової ланки та 178 старшої ланки.
Учні 1-4-х класів (290 учнів) та 18 статусних дітей старшої ланки харчуються безкоштовно –сніданки; за батьківський кошт-5-11 класи обіди в шкільній їдальні. Меню відповідає нормам харчування, складається з трьох страв. Проводиться вітамінізація ІІІ страв вітаміном С. Дозування вітамінізації контролює СЕС. Норма на одну дитину складає від 55 до 60 мг на порцію. Вартість сніданку в шкільній їдальні складає 5 грн.бюджетних коштів.  Батьківський кошт – спонсорська допомога у вигляді овочів (за актами прийомки товарів). Батьки учнів школи надають посильну допомогу у вигляді овочів – буряк, картопля, цибуля, морква.
Серед учнів 5-11 класів за державні кошти харчуються статусні діти: позбавлені батьківського піклування, з малозабезпечених сімей, з особливими освітніми потребами та діти учасників АТО – 18.
За кошти батьків харчуються учні 5-11 класів (160 осіб). Вартість обіду – 7.50 гривень. Група продовженого дня обідає за батьківські кошти (сніданки безкоштовні).
Відповідно до Законів України „Про пожежну безпеку”, „Про дорожній рух”, „Про охорону праці”, на виконання заходів щодо попередження дитячого травматизму, запланованих у річному плані роботи школи на 2015-2016 навчальний рік  колективом школи проводилась робота з виконання комплексної програми запобігання дорожньо-транспортного, побутового і дитячого травматизму, інших нещасних випадків невиробничого характеру. Так, питання дотримання норм ОП, правил ТБ, охорони життя та здоров’я учнів, запобігання дитячого травматизму і інших нещасних випадків в навчально-виховному процесі за час моєї роботи в закладі  розглядалися:
·       на нарадах при директорові : 20.04.2015р., 28.04.15р.,12.05.2015р., 10.06.15.р.,28.08.15 р., 21.09.15 р., 17.11.15р., 15.12.15 р
·       на засіданнях педагогічної ради –  № 12 від 10.06.15 р., № 15 від 30.12.15р.
      Обладнано протирадіаційне укриття площею 188,8 кв.м., розраховане на 400 дітей. В укритті є питна вода, туалет та вентиляція. За кошти батьків виготовлено 67 лавок. На протирадіаційне укриття виготовлено технічний паспорт. 

На сьогоднішній день дуже актуальним є патріотичне виховання. У закладі приділяється цьому велика увага. До Дня Козаччини та Дня захисника Вітчизни у закладі відбулася урочиста посвята в козацькі джури учнів школи. Були запрошені гості з Кіровограда, району. Представники селищної ради вручили козачатам подарунки.  Організовано  в школі зустрічі з учасниками АТО, проведено акцію «Допоможи воїну АТО» (збір коштів працівниками закладу) та благодійну ярмарку; виручені кошти були перераховані на картки учасникам АТО, діти яких навчаються в школ(по 300 грн 8учасникам АТО). Встановлено меморіальні дошки загиблим учасникам АТО Пашку О.І. та Лашкулу В.Л. 
       
      Медичний огляд учнів школи здійснюється Смолінською СМСЧ-17 відповідно до графіка   кожного року. У 2015 році   медичний огляд пройшли всі учні. На підставі висновку медичного огляду та  довідок  про стан здоров’я здійснюється розподіл учнів на групи здоров’я по фізкультурі: підготовчу, спеціальну, основну. Учні, які за підсумками медогляду віднесені до спеціальної медичної групи, під час уроків фізкультури виконують під наглядом вчителя фізичні вправи відповідно до стану здоров’я.
         Медичний пункт школи функціонує на балансі Маловисківського райво
Обов´язки – контроль за харчуванням учнів 1-11х класів та щеплення, надання медичної допомоги. Щеплення проводяться на базі СМСЧ-17, в наявності є аптечка для надання першої медичної допомоги, інструкція з надання першої медичної допомоги в різних випадках.    Медичне обслуговування  здійснюється медичними сестрами Небензею І.В. та Колодєєвою Л.О.
         Медична сестра Небензя І.В. веде постійний контроль за харчуванням учнів  та санітарним станом шкільної їдальні. Кожного дня в шкільній їдальні проводиться вологе  дезінфекційне прибирання   та  генеральне прибирання один раз на місяць. 
         Дотримання вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм цілий рік знаходиться під  контролем Смолінської СЕС та пожежної частини. Великих зауважень під час контролю не було, а ті які виникали, ми їх швидко вирішували.
         В управлінні школою беруть участь усі, хто працює й навчається в ній, а також і громадськість, яка входить в нашу раду школи. Центром уваги в управлінні школою є людина. Тому я, як керівник школи, намагаюся використовувати такі підходи до організації роботи з людьми, що сприяють реалізації суб’єктивності кожного працівника в його діяльності.
Моїм помічником в управлінській діяльності є члени шкільного батьківського комітету, голова батьківського комітету школи Бекоровайна Ольга Юріївна та член батьківського комітету Сухоребра  Наталія Федорівна. Було проведено 4 засідання батьківського комітету школи, де вирішувалося питання про харчування, шкільну форму, заслухувалися підсумки огляду конкурсу зовнішнього вигляду учнів, вносили зміни в режим роботи школи, говорили про підготовку школи та класів до нового начального року, про оздоровлення дітей. За рішенням батьківського комітету батьки школи зробили спонсорську допомогу: надали овочі – картоплю, цибулю, моркву, буряк, капусту, а також зробили грошові внески на ремонт школи та роботу табору.
      У квітні та травні 2015 року проведено випробування спортивного обладнання у приміщеннях спортивних залів НВО та на спортивному майданчику, складено акти, проведено ремонтні роботи.
               Робота позашкільного закладу освіти велася в гуртках  (гуртків – 24,груп – 37, вихованців – 567) за такими напрямками:
 декоративно-прикладні -10
художньо-естетичні – 6
фізкультурно-оздоровчі – 2
гуманітарні – 6.
         Влітку 2015 року в таборі відпочивали 246 учнів.Фінансово допомогли:
ПК шахти – 10500 грн., Новокостянтинівська шахта – 1890 грн.,
Агрофірми: “Забарська” – 500 грн., “Березівська” - 1000 грн.
Магазини: “Ласунка” – 150 грн., “Для вас” – 200 грн., КП “Енерговодоканал” – 770 грн.
        Протягом року керівниками гуртків разом з вихованцями проведено ряд заходів:
-         Свято Козацької Слави (районного рівня)
-         Загальношкільне свято «Україна вишивана», яке завершилося флеш-мобом «Україна єдина. Український герб»
-         Андріївські вечорниці»
-         Різдвяний вертеп
-         Свято «Проводи зими»
-         Новорічні свята
-         Свято «Золота осінь»
-         День відкритих дверей»
         Активно функціонує гурток журналістики «Медіа-культура» (керівник гуртка Денисова Ю.В.). За 3 роки існування учасники гуртка здобули ряд важливих перемог в обласних та всеукраїнських конкурсах. В 2015 році в обласному  конкурсі "День Землі" в номінації "Громадська думка" команда  журналістів гуртка отримала почесне 5-те місце. Крім цього, вихованці гуртка продовжують видавати шкільний журнал "Велика перерва" (у селищній бібліотеці та на сайті закладу). Загалом же, на теренах журналістики вже зреалізували себе декілька наших  випускників. Вони навчаються в провідних вузах країни, здобуваючи освіту журналіста.  Лукашова Яна та Аліна Талда навчаються у Вінницькому державному університеті, Наливайський Михайло в Одеському національному університеті. Частина вихованців обирають для себе професії, пов’язані з дизайном або видавничою справою.
        Окрім цього, наші вихованці є постійними слухачами МАНУ. Минулого року свої наукові роботи з журналістики презентували Приймак Олена та Наливайський Михайло. Цього навчального року року роботу готує Шахова Яна. Вихованка гуртка «Медіа культура» вирішила пов’язати своє життя з журналістикою.
       Студія східного танцю (Керівник Бельш О.А.) сприяє знаходженню та розвитку талантів.  Матеріали, опубліковані в книзі «Обдарована молодь Кіровоградщини», свідчать про те, що в 2015 році, порівняно з попередніми роками, кількість обдарованих дітей зросла: 2013р. – 2 уч., 2014 р. – 2 учні, 2015 р. – 5 учнів. 

    Ремонти, придбання.

1. Благодійні внески батьків:
   ремонт приміщення: початкова ланка – 3970 грн., старша ланка – 8450 грн.
   ремонт класних кімнат: 5000 грн
  придбано: 2 принтери (поч. та стар. ланки) -3000 грн, ноутбук, - 7000,  вікно -  
 4200, лінолеум – 5000, дошка класна – 2150 грн.
 Разом: 38770 грн
2.Спонсорські кошти (ремонт підлоги «Ангару» - 3000)
  Дранко А.І. -1000 грн
 Спортшкола – 1000
 Шахта – 1000 грн
3.Державні кошти:
  Електросковорода- 18221 грн
  Медикаменти – 1071 грн
Покриття даху початкової ланки та спортзалу «Ангар» (на матеріали СХІД ГЗК) – 212 000 грн.
Разом – 279668 грн


                  

Директор НВО             Н. Петрова                   


Комментариев нет:

Отправить комментарий